Nicolaas kerk – Maaltijd halverwege de Vasten

Nicolaas kerk – Maaltijd halverwege de Vasten
19 februari 2018 ans

Nicolaas kerk Lettele

Dit jaar willen we opnieuw een sobere maaltijd klaarmaken halverwege de Vasten, en wel op  woensdag 7 maart om 18:00 in de pastorie..

Dan kunnen ook degenen die daarna naar de Kruisweg willen daar om 19:15 aan deelnemen. Het gaat om een simpele maaltijd, met een collecte voor uw bijdrage. De opbrengst van deze  collecte gaat naar de Vastenactie van de parochie.

U bent van harte welkom, kinderen vanzelfsprekend ook. U kunt zich opgeven bij Diny Meijerink (dinymeijerink@kpnmail.nl of 06-12644518), tot zondagavond 4 maart..

U kunt zich daar ook opgeven als u zin heeft om mee voor te bereiden.