KBO Opening van het nieuwe seizoen 2018

KBO Opening van het nieuwe seizoen 2018
11 september 2018 ans

Dit jaar na de vakantie zijn we begonnen met een gebedsviering en niet zoals vorige jaren in de kerk, maar voor het eerst in zaal: De Koerkamp. Er waren nog 45 leden aanwezig ondanks het mooie weer. De voorganger dit jaar was pastoraal werker Harry Bloo. Het thema van deze viering was: “In de herfst van je leven”.De liedjes van deze viering werden ingezet door Betsie Jansen en iedereen zong mee.

Na de viering was er koffie en heette de voorzitter iedereen welkom, na enkele mededelingen gaf zij het woord aan Jeannette. Zij vertelde over de voorleeslunch voor ouderen die word gehouden op 5 oktober. Hierna vertelde Harry Bloo in het kort zijn levensverhaal. Hij is geboren op 3 januari 1954 en komt uit een gezin van 5 kinderen. Zijn moeder komt uit Schoonheten en zijn vader uit Pleegste. Harry is geboren in de Noord Oost Polder waar zijn vader boerenknecht was. Omdat zijn ouders toen hij 5 jaar was naar Wageningen verhuisden, ging hij daar naar school. Hij wist op de lagere school al wat hij wilde worden, buschauffeur of priester.

Hij begon zijn studie in Apeldoorn, waar hij studeerde aan het klein seminarie, om daarna in Utrecht theologie te gaan studeren. Daar was hij drummer in een combo, die een koor begeleiden en zo heeft hij zijn huidige vrouw Wilma, leren kennen waar hij in 1977 mee is getrouwd.

In 1980 is hij aangesteld in Houten en daarna in Oldenzaal en Raalte, die nu ook samenwerkt met de Heilige Lebuinusparochie.

Na de pauze heeft hij nog vele vragen over het geloof uit de zaal beantwoord. God is liefde en wie liefde zaait zal liefde oogsten dat zijn, zijn woorden aan ons om te overdenken. Hierna werd hem een zuivelmand aangeboden door de voorzitter.

De volgende bijeenkomst is op woensdag 3 oktober in zaal: De Koerkamp.