40 Jaar catechese

40 Jaar catechese
3 oktober 2017 ans

Op zaterdag 7 oktober gaan we uitgebreid vieren dat het 40 jaar geleden is dat in de H. Nicolaasparochie in Lettele, de catechese van start is gegaan. Allen, die  in het verleden actief waren en nog steeds actief zijn, bij alle activiteiten waar de kinderen en schooljeugd bij betrokken zijn/is, zijn uitgenodigd om dit 40 jarig jubileum mee te vieren. In de feestelijke viering waarin pastoor Baneke en diaken Marc Brinkhuis voorgaan, zullen ook alle jeugdkoren van de parochie H. Lebuinus meedoen. Pastoraal medewerker Clazien Broekhof zal  uiteraard ook haar aandeel leveren.

Hopelijk wordt het een jubileum waar iedereen met voldoening op terug kan kijken.

Met het vieren van dit jubileum gaat ook het komende catechesejaar van start.